โครงการ ครูต่างชาติ

OPEN BOOK TEACHERS

บริษัท โอเพ่นบุ๊คทีชเชอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดหา

ครูต่างชาติ เจ้าของภาษา (Native English Speaker)

ภายใต้สัญชาติ อเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และ แอฟริกาใต้ (มี TOEIC)

เราคัดเลือกครูต่างชาติที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของการสอน ภาษา และสำเนียงที่ชัดเจน มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

และผ่านการรับรอง การอบรม Teaching English as a foreign language(TEFL)

จากศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น

รวมทั้งการเตรียมตัวต่างๆ เช่น การแต่งกาย, การทำแผนการสอน การปฏิบัติตามกฏ และระเบียบของทางโรงเรียน

บริษัท โอเพ่นบุ๊คทีชเชอร์ จำกัด ให้การดูแลครูต่างชาติอย่างใกล้ชิด เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาครูต่างชาติในเรื่องต่างๆ เพื่อลดปัญหาในการทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย

เรามีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสาร การทำวีซ่า การขอใบอนุญาตประกอบการสอน และการขอใบอนุญาตทำงาน

เพื่อให้โรงเรียนและครูต่างชาติได้รับความสะดวกสบายทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ ที่คอยติดตามผลการทำงาน การสอน และปัญหาการทำงานของครูต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

ทางโรงเรียนจึงวางใจได้ว่าหากใช้บริการครูต่างชาติกับทางบริษัท โอเพ่นบุ๊คทีชเชอร์ จำกัด โรงเรียนจะได้รับครูต่างชาติที่มีคุณภาพและได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการดำเนินการเอกสารอย่างแน่นอน

ทางบริษัท โอเพ่นบุ๊คทีชเชอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการเรียกใช้บริการ
หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณรังสินี วงษ์สกุล (แอม) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ 098-2476356 หรือ Email:sale.openbookteachers@gmail.com

 

เยี่ยม ครูฝรั่ง

 

 

If you Have Any Questions Call Us On +66 (0) 2-9380065 | Skype: openbookteachers